לנצח אחי

הנצחה ספרותית

מפעל ההנצחה "יזכור"

אחת הפעולות הראשונות של היחידה להנצחת החייל בתחום מפעלי ההנצחה הייתה הכנתו והוצאתו לאור של ספר "יזכור" ובו ביוגרפיות של הנופלים במלחמת העצמאות. מפעל הוצאת ספרי "יזכור" נמשך, לדאבון הלב, עד היום.

מפעל זה, לבד מהיותו "יד" לכל נופל, הינו גם מקור רב ערך ללימוד תכונותיהם ואופיים של חללי מערכות ישראל.

הכנת הביוגרפיות כרוכה בריכוז פרטים על חייהם, חינוכם, תכונותיהם, שירותם הצבאי ונסיבות נפלם. החומר נאסף ממקורות שונים שעיקרם: פרטים ביוגרפיים שנמסרים על ידי המשפחה, דברים שנאמרו או נרשמו על ידי בני משפחת החלל וידידיו, דברי מפקדים וחברים לנשק וכן מכתבים, רישומים ותעודות של צה"ל. כל אלו נערכים לביוגרפיה. לאחר כתיבתה נשלחת הביוגרפיה לבדיקת המשפחה ורק לאחר אישורה היא מתפרסמת ב"יזכור".

עד היום יצאו לאור שמונה ספרי "יזכור" המתארים את פרשיות חייהם ומותם של הנופלים במערכות ישראל ממלחמת העצמאות ואילך. כל ספר הינו המשך לספר "יזכור" הקודם לו. הביוגרפיות בכל ספר מסודרות בסדר אלף-בית.

יזכור א' מוקדש לנופלים במלחמת העצמאות בישראל:29 בנובמבר 1947 - 10 במרץ 1949.
יזכור ב' מוקדש לנופלים לאחר מלחמת העצמאות עד פרוץ מלחמת ששת הימים:11 במרץ 1949 - 4 ביוני 1967.
יזכור ג' מוקדש לנופלים מראשיתה של מלחמת ששת הימים עד יום הזיכרון הכללי תשכ"ט:5 ביוני 1967 - 22 באפריל 1969.
יזכור ד' מוקדש לנופלים ממחרת יום הזיכרון הכללי תשכ"ט עד פרוץ מלחמת יום הכיפורים:23 באפריל 1969 - 5 באוקטובר 1973 (2 כרכים).
יזכור ה' מוקדש לנופלים מיום פרוץ מלחמת יום הכיפורים עד יום חתימת הסכם הכוחות בחזית סוריה:6 באוקטובר 1973- 24 באפריל 1974 (2 כרכים).
יזכור ו' מוקדש לנופלים מיום 24 באפריל 1974 עד 1 במאי 1979 .
יזכור ז'  מוקדש לנופלים מיום 2 במאי 1979 עד 5 ליוני 1985 (2 כרכים).
'יזכור ח' 
מוקדש לנופלים מיום 6 ביוני 1985 עד 26 באפריל 1993

בשנת 1989 הושלמה הפקתו של כרך "יזכור" מיוחד להנצחת שמם של מגיני הישוב היהודי בארץ ישראל ושל הלוחמים למען קוממיות ישראל בתקופה שלפני קום המדינה - למן שנת תר"ך (1860), ועד ליום ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947). עבודת התחקיר המקפת והכתיבה של כרך זה נמשכו כ 10 - שנים. על מבצע זה אמר מנחם בגין, ראש הממשלה דאז:
"ישמש ספר זה את הדור הצעיר בלמדו את תולדות התקופה שקדמה להקמת המדינה, ויספר על גבורת ישראל המחודשת אשר הודות לה קמה מדינתנו".

במבוא ל "יזכור" ז' כתב יצחק רבין, ראש הממשלה ושר הביטחון:
"הנה הם לפנינו: הילדים שלנו, החיילים והחיילות שכל אחד ואחת מהם היה בננו ובתנו, שרק מותם חשף את שמם, את קורותיהם, את סוד חייהם ואת נסיבות נפילתם. הנה הילדים שלנו שהלכו אל המלחמה הכבדה וכילו בה את חייהם, שנפלו בפעולות הביטחון, בתאונות האימונים, בתאונות הדרכים, שנפטרו ממחלות. הנה הילדים שלנו - ואינם. "

בהקדמה לספר יזכור ח' מבטא יצחק מרדכי, שר הביטחון, את תחושתו ותחושת החברה כולה: "הסיפורים הנכללים בספר ודמויות המופת שמאחוריהם ממחישים את גודל הקורבן שהקריבה מדינת ישראל, את המחיר הנורא ששילמה משפחת השכול ואת גודל החלל שהותירו אחריהם הנופלים".

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים

 

UA-7010904
אתר הנצחה - אחים זוכרים