לנצח אחי

היחידה להנצחת החייל באגף השיקום

היחידה להנצחת החייל באגף השיקום של משרד הביטחון היא המסגרת הממסדית, מאז הקמתה בינואר 1949, האמונה על מימוש הנצחתם של חללי מערכות ישראל. חוק בתי קברות צבאיים תש"י - 1950 , התקנות שתוקנו מכוח החוק, והשינויים שחלו בו במרוצת השנים, משמשים בסיס לפעולותיה של היחידה.

החוק נוגע לבתי הקברות הצבאיים ולחלקות הצבאיות בבתי קברות אזרחיים וקובע את הסדרים המונהגים בהם. החוק מגדיר מהו שירות צבאי, מי זכאי לקבורה צבאית, ומיהו קרובו של חייל שנפטר לצורך החלטה בדבר מקום הקבורה.

שר הביטחון מינה לצורך חוק זה, מועצה ציבורית מייעצת ותפקידיה נקבעו בתקנות. לא נקבעו בחוק פרטים הקשורים במכלול מעשי ההנצחה ובמהות הקשר עם המשפחות השכולות, אלה היו נתונים ליוזמת היחידה להנצחה והמועצה הציבורית להנצחת החייל.

היחידה להנצחת החייל - הגורם הממלכתי המסייע להנצחתם של חללי מערכות ישראל - שוקדת על מפעלים ספרותיים ואחרים, הקשורים להנצחת זכרם של הנופלים:

ספרי "יזכור" - איסוף, ריכוז ופרסום ביוגרפיות של הנופלים.   
שמירת כל החומר הביוגרפי אודות הנופלים המגיע מהמשפחות השכולות.   
איסוף חומר והוצאה לאור של קבצי "גווילי אש".   
הוצאה לאור של פרסומים אחרים בעלי זיקה להנצחה.   
הכנת חומר לימי זיכרון והעמדתו לרשות בתי ספר, תנועות נוער, רשויות מקומיות, מוסדות וארגונים אחרים וכלל הציבור בארץ ובחו"ל.   
פיתוח וטיפוח ספרייה המרכזת אוסף של ספרי זיכרון.   
יעוץ ועזרה למשפחות ולגופים ציבוריים בנושאי הנצחה, וסיוע בהדרכה, בהכוונה ובמימון.   
כמו כן, מקיימת היחידה קשר עם עובדי שיקום באגף השיקום באיתור דרכי הנצחה שיעזרו למשפחות בעת אבלן. למשל, היחידה מסייעת למשפחות בהנצחה פרטית באמצעים כגון: הוצאת ספרים וחוברות לזכר הנופלים, פינות זיכרון, ספרי תורה, תשמישי קדושה ומלגות ובהשתתפות במענק להנצחה קבוצתית.

משרד הביטחון, באמצעות היחידה להנצחת החייל, מטפל כיום ב- 42 בתי קברות צבאיים ובמאות חלקות קבורה צבאיות וקברים של חללי מערכות ישראל בבתי עלמין אזרחיים בכל רחבי הארץ. הטיפול כולל:

בניית מצבות, הכנת הכריות וחקיקת הכיתובים עליהן, והצבת המצבות במקומותיהם.   
ביצוע עבודות אחזקה, תיקונים ושיפוצים ובמידת הצורך - חידוש מצבות.   
טיפוח הצמחייה והגינון.   
הכנת תשתית לבתי קברות צבאיים ולחלקות צבאיות והרחבת בתי הקברות הקיימים.   
אחזקת חלקת גדולי האומה בהר הרצל בירושלים.   
בעת הצורך, טיפול בהקמת בתי קברות צבאיים לשעת חירום.   

קשר עם המשפחות השכולות

הקשר עם המשפחות בא לכלל ביטוי הן במישרין ע"י היחידה להנצחת החייל והן באמצעות קציני היחידות הצבאיות, שהנופלים שירתו בהן.
הקשר מתקיים, בין השאר, בנושאים הבאים:

הכנת נוסח הכיתוב האמור להיחקק על מצבה, מתוך נוסחים קבועים, על סמך פרטים שאושרו על ידי המשפחה ובהתאם לחוק בתי קברות צבאיים על תיקוניו, ותקנות שפירסם שר הביטחון.   
איתור קרובי המשפחה הראשונים, הנמצאים בחו"ל והבאתם לארץ להלוויה, ל"שבעה" או לאזכרות: סיוע טכני (הסעות) וכספי למשפחות ב"שבעה" , ב"שלושים" וב"יום השנה".   
ריכוז כל החומר על הנופל המגיע מצה"ל ותיוקו.   
משלוח שי למשפחות השכולות לקראת יום הזיכרון.   
סיוע ליחידות צבאיות ולגופים אזרחיים בארגון טקסי זיכרון בבתי עלמין צבאיים, באתרים חיליים וליד אנדרטות.   
השתתפות בארגון טקסי זיכרון ביום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל, ובטקס לחייל שמקום קבורתו לא נודע (נערך מדי שנה ביום ז' באדר).   

(מתוך אתר משרד הביטחון ) http://www.mod.gov.il/pages/heritage/hayechida.asp

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים

 

UA-7010904
אתר הנצחה - אחים זוכרים